Forum

Suspendarea plății ...
 
Notifications
Clear all

Suspendarea plății ratelor reglementată prin OUG 37/2020 versus legea 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice

Avocat Doris Visirin
(@doris-visirin)
Active Member Admin

         Suspendarea unei mari părți a activităților economice în urma măsurilor luate pentru limitarea efectelor răspândirii virusului SARS COV 2, va avea, așa cum este previzibil, efecte deosebit de neplăcute asupra economiilor naționale și asupra economiei lumii în general.

          Având în vedere faptul că aceste efecte generează deja scăderea accelerată a veniturilor populației și că se vor extinde în timp pentru o perioadă destul de lungă după așa zisa ”repornire” a economiei, este evident că numărul și cuantumul datoriilor pe care persoanele fizice le vor acumula, nu doar la bănci ci și la furnizorii de utilități și de diverse alte servicii, va fi mare.

          În acest context nefericit, cred că fiecare persoană fizică trebuie să analizeze temeinic care sunt normele legale  la care va apela pentru a încerca să se redreseze și să evite pe cât posibil o rostogolire excesivă a datoriilor sale, astfel încât, treptat să poate reveni la starea de normalitate care să-i permită achitarea tuturor cheltuielilor curente, evitând astfel colapsul financiar.

          Guvernul a încercat să pună în această perioadă la îndemâna cetățenilor un instrument care să le permită acestora să amâne, pentru o perioadă de până la nouă luni plata ratelor la bănci, respectiv OUG 37/2020.

          În contextul în care există Legea 151/2015, privind procedura insolvenței persoanelor fizice, în sfârșit aplicabilă, ar fi de analizat în ce măsură această normă este mai avantajoasă sau nu pentru debitor, în situația în care are sau acumulează și alte datorii decât cele aferente creditelor bancare.

          Încercăm, comparativ, să prezentăm câteva avantaje și dezavantaje ale actelor normative susmenționate

          Astfel, OUG 37/2020 se referă doar la datoriile pe care persoana fizică le înregistrează la instituțiile financiar bancare, pe când Legea 151/2015 se referă la toate creanțele împotriva debitorului. Vom analiza, comparativ situația aplicării OUG 37/2020 și situația aplicării legii 151/2015 în varianta existenței unui plan de rambursare a datoriilor, cu mențiunea că legea 151/2015 este amplă și prevede trei forme ale procedurii de insolvență, pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active și procedura simplificată de insolvență.

          Totodată, precizez că prezenta este o analiză succintă, cu titlu exemplificativ a normelor legale, urmând ca, de la caz la caz, analiza acestora să fie aprofundată în funcție de particularități.

OUG 37/2020

Legea 151/2015

Se referă doar la datoriile persoanei fizice față de instituțiile financiar bancare.

Se referă la toate creanțele împotriva averii debitorului ( cu excepția celor referitoare la obligațiile de întreținere și a celor care reies din atragerea răspunderii penale sau contravenționale.

Prevede amânarea plății ratelor pentru un termen între o lună și nouă luni.

Prevede un plan de rambursare a datoriilor, întocmit de debitor cu sprijinul administratorului judiciar.

Cererea depusă de debitor se aprobă de instituția financiară, care va analiza încadrarea debitorului în condițiile impuse de OUG 37/2020 și va decide dacă o admite sau nu.

Procedura de deschidere a insolvenței persoanei fizice se depune la comisia de insolvență care analizează dacă se încadrează în condițiile prevăzute de lege și emite o decizie de admitere sau respingere, desemnând și un administrator al procedurii.

Dezavantaj: în situația admiterii solicitării debitorului și amânării plății ratelor dobânda se capitalizează la soldul creditului iar plățile încep a fi efectuate după perioada de amânare solicitată de debitor și acordată de bancă.

Avantaj: dacă planul de rambursare este aprobat, comisia de insolvență constată prin decizie deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor. De la data aprobării planului de rambursare se suspendă de drept toate măsurile de executare silită asupra patrimoniului debitorului. Se suspendă de drept curgerea dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere și a oricăror asemenea accesorii ale obligației de plată.

Avantaj: procedura este, cel puțin la nivel declarativ, una simplă, cererea poate fi formulată inclusiv telefonic.

Dezavantaj: procedura este una mai complexă, presupune formularea unor cereri, depunerea unor documente, întocmirea unui plan și inclusiv posibilitatea contestațiilor la tabelul de creanțe.

Dezavantaj: în acest moment nu putem aprecia care va fi procentul de admisibilitate a cererilor depuse către creditorii bancari. Nu este încă clar ce documente vor fi solicitate în susținerea cererilor.

Avantaj: documentele necesar a fi depuse sunt clar prevăzute în lege.

Dezavantaj:  OUG 37/2020 se referă doar la creditele bancare.

Avantaj: în accepțiunea legii 151/2015, valoarea prag este de 15 salarii minime pe economie și se referă la toate datoriile debitorului cu excepția celor menționate mai sus.

Avantaj: termenele prevăzute de OUG 37/2020 sunt relativ scurte, atât cel de depunere a cererilor, cât și cel de analiză și răspuns.

Dezavantaj: procedura prevede termene procedurale mai ample precum și posibilitatea contestării în instanță a diferitelor acte întocmite în procedură.

Dezavantaj: după experiența nefericită a Legii Dării în plată, este puțin probabil că OUG 37/2020 va fi aplicată întocmai.

Avantaj/Dezavantaj: procedura este aplicabilă de puțin timp, nu există încă o practică unitară referitoare la modalitatea de aplicare a legii.

 

          Ca o scurtă concluzie, consider că majoritatea persoanelor fizice din țară se vor afla, mai devreme sau mai târziu, într-o situație financiară precară ca urmare a crizei economice care va urma.

          Pentru a minimaliza pe cât posibil aceste efecte, pentru a decide care este cea mai bună variantă raportat la situația dată, sfătuiesc pe toți aflați în astfel de situații să apeleze la specialiști, avocați, practicieni în insolvență, etc. Nu avem în acest moment ca popor această deprindere, de a ne îndrepta pentru o consultație de specialitate către cei care sunt abilitați însă, de cele mai multe ori, onorariul achitat în acest scop se justifică pe deplin ulterior.

Avocat Visirin Doris

Quote
Topic starter Posted : 08/04/2020 10:10 am
Share: