Ne desfășurăm activitatea ca birou de avocatură de peste 20 de ani. Într-o lume în care legile sau aplicarea și interpretarea lor se schimbă de la o zi la alta, continuăm să credem cu tărie că jus est ars boni et aequi și continuăm să luptăm pentru asta.


Efectele juridice ale virusului Covid-19

În contextul crizei sanitare și economice care este cauzată de apariția noului coronavirus SARS COV 2, încercăm să va ajutăm, explicând și interpretând actele normative nou apărute și prefigurând eventualele litigii care vor putea apărea în legătură cu aplicarea acestor legi.
- șomaj tehnic (OG nr. 30/2020)
- concedieri colective sau individuale (Legea nr. 53/2003-Codul muncii)
- concediu medical de carantină (OG nr. 30/2020)
- certificat pentru situații de urgență
- indemnizația prevăzută de OG nr. 30/2020
- zilele libere acordate părinților salariați (Legea nr. 19/2020, HG 217/2020)
- facilitate fiscală (OG 20/2020 și OG 30/2020)
- infracțiuni și contravenții.


Drept bancar

Relația cu banca este foarte importantă pentru cei mai mulți dintre noi și pentru a o gestiona corect trebuie să ne încredințăm că înțelegem întrutotul clauzele contractelor semnate. Vă ajutăm, oferindu-vă:
-consultanță pentru semnarea diferitelor tipuri de contracte bancare
-redactare cereri, acțiuni, contestații la executare


Dreptul Asigurărilor

Este foarte bine să fim asigurați, fiecare dintre noi, pentru diverse evenimente neplăcute și imprevizibile care se pot întâmpla. Din păcate, adesea este posibil ca societățile de asigurări să nu dea curs, așa cum ne-am dori, cererilor noastre și să fim nevoiți să recurgem la sprijinul instanțelor de judecată. Noi vă putem ajuta cu:
-redactare cereri și acțiuni, reprezentare în instanță în litigii în domeniul asigurărilor
-constituire de parte civilă, asistență juridică în fața organelor de cercetare penală, instanța de judecată
-consiliere la încheierea contractelor de asigurare


Consultanța juridică

E mult mai simplu să previi o situație juridică neplăcută decât să încerci să rezolvi o problemă care deja a apărut. Pentru asta suntem noi aici, pregătiți să îți oferim:
-sfaturi si soluții juridice în toate domeniile dreptului pentru persoane fizice și juridice;
-activități de atestare a datei, conținutului actului și identității părților semnatare;
-activități profesionale de obținere a apostilării actelor/de traducere legalizată a acestora.


Dreptul familiei

Problemele de familie sunt întotdeauna neplăcute. Găsim împreună cele mai bune soluții pentru:
- divort, partaj, încredintarea minorului, ordin de protectie, recunoașterea în Romania a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate, pensie de intretinere, instituire curatelă/tutelă, punere sub interdicție, stabilire paternitate, tăgăduire paternitate, plasament minor, încuviințare/desfacere adopție, declararea dispariției/a morții,
- transcrierea actelor de stare civilă (căsătorie, naștere, deces)


Oficiul Registrului Comerțului

Dacă vrei să începi o afacere și nu știi de unde s-o apuci, dacă nu ai chef sau timp să stai la cozi și să te muți de la un ghișeu la altul, vino la noi. Ne ocupăm de toate, tu doar semnezi și plătești, bineînțeles pentru:
-Înființare societăți comerciale, puncte de lucru, sucursale -redactare acte, consultanță juridică, completare formulare, depunere/ridicare documente ORC
-Modificare societate – consultanță, redactare hotărâre, act adițional, act constitutiv actualizat, completare formulare ORC
-Dizolvare/radiere societate comercială
-Plângeri împotriva rezoluției Directorului ORC
-Stabilire temporară a sediului unei societăți la sediul cabinetului de avocat
-Întocmire și atestare de către avocat a declarațiilor pe proprie răspundere


Drept fiscal

Cu fiscul nu-i de joacă, cu toții știm asta. Însă, de multe ori, și organele fiscale greșesc iar legea îți pune la îndemână diferite căi pentru a-ți apăra interesele sau pentru a obține anularea actelor întocmite abuziv sau cu încălcarea normelor de drept. Noi te ajutăm:
-redactare, depunere, susținere, contestație act administrativ fiscal
–raport de inspecție fiscală, decizie de impunere
-redactare și reprezentanță în fața instanței judecatorești contestații act administrativ fiscal
-contestație executare silita, măsuri asiguratorii


Insolvență

Insolvența pare ceva grav însă dacă știi cum să te pregătești uneori poate fi o soluție pentru multe probleme. Vino la noi pentru:
-consultanță juridică
-reprezentare în fața instanței de judecată în orice fel de cereri derivate din dosarul de insolvență, contestații masă credală, etc
-reprezentare în cererile de antrenare a răspunderii personale a administratorului/asociatului


Drept civil

Codul civil este amplu și reglementează cea mai mare parte a raporturilor juridice. Fie că nu te înțelegi cu vecinul sau ai de recuperat creanțe de la debitori rău platnici, noi găsim cele mai bune soluții și îți oferim :
-redactare și depunere cereri de chemare în judecată în toate domeniile dreptului civil
-reprezentare în fața instanței
-redactare întâmpinări, cereri reconvenționale
-consultanță juridică, redactare opinie juridică


Contracte

Un contract bine întocmit te apără de multe neplăceri atât pe parcursul executării sale cât și în situația în care întâmpini probleme cu partenerii contractuali. Este bine ca înainte de a semna astfel de acte să discuți cu un avocat pentru a preveni eventuale neînțelegeri în derularea celor convenite. Vino la noi pentru :
-redactare contracte civile
-redactare contracte comerciale
-dată certa contracte, cu înregistrare în Registrul electronic al actelor întocmite de avocați
-asistență în fața notarului public la încheierea diverselor tranzacții


Dreptul muncii și securității sociale

Fie că ești angajator sau angajat, trebuie să îți cunoști și să îți aperi drepturile. Noi te ajutăm cu:
-asistență juridică, atât pentru angajat cât și pentru angajator în ceea ce privește raportul individual de muncă – încheierea contractului individual de muncă, modificarea contractului individual de muncă , suspendarea contractului individual de muncă , executarea contractului individual de muncă, încetarea contractului individual de muncă, drepturi bănești
-redactare contract colectiv de muncă
-redactare regulament de ordine interioară
-reprezentare în fața instanței în litigii de muncă
-redactare acte constitutive sindicat
-întocmire dosar, reprezentare în fața instanței de judecată pentru înscriere personalitate juridică sindicat
-redactare contestații împotriva deciziilor de concediere
-stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale
-stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de legi speciale


Drept administrativ

Contactul cu autoritățile și instituțiile statului poate provoca după cum bine știm cu toții, multe crize de nervi. Noi te calmăm și îți oferim:
-consultanță juridică
-reprezentare în fața instanței în litigii de contencios administrativ
- reprezentare în fața instanței în plângeri contravenționale – contestare procese verbale de contravenție


Asociații și fundații

Deși poate părea simplu, să obții înregistrarea personalității juridice a unei asociații și fundații presupune multe acte și un hățiș legislativ greu de dovedit pentru o persoană fără cunoștințe juridice. Noi te scutim de drumuri și de nervi și te sunăm când se eliberează certificatul care atestă înregistrarea.
-obţinerea de la Ministerul Justiţiei a dovezii privind disponibilitatea denumirii asociației și fundației
-redactare acte constitutive și statute asociații și fundații
-atestare de către avocat a actului constitutiv și statutului asociației
-întocmire dosar, reprezentare în fața instanței pentru înscriere personalitate juridică asociații și fundații
-redactare acte de modificare a actelor constitutive asociații și fundații
-întocmire dosar, reprezentare în fața instanței pentru înscrierea modificărilor actelor constitutive ale asociaților și fundațiilor


Executări silite

Dacă ai o hotărâre judecătorească nu înseamnă că drumul către recuperarea creanțelor sau către executarea dispozițiilor judecătorului a luat sfârșit. Dacă partea adversă nu își execută de bună voie obligațiile, te ajutăm să obții ceea ce ți se cuvine.
-asistență/reprezentare în procedura executării silite
-redactare contestație la executare împotriva executării silite
-redactare cereri de suspendare/întoarcere a executării silite


Acțiuni/cereri cu caracter special

Sunt multe situații care sunt caracterizate ca având un caracter special, determinat fie de urgența procedurilor, fie de alte caracteristici ale acestora. Ne pricepem și la :
-plângeri contravenționale
-ordonanțe de plată
-cereri de valoare redusă
-cereri de evacuare din imobilele folosite/ocupate fără drept
-cereri de reexaminare/scutire de la plata taxei judiciare de timbru
-cereri de recuzare/strămutare
-cereri asiguratorii
- ordonanțe președințiale


Cyber Law

Dreptul internetului este ceva nou dar tot mai utilizat în contextul dezvoltării afacerilor prin intermediului siteurilor web. Învățăm și noi cu ce se mănâncă și te putem ajuta cu:
-redactare și semnare contracte la distanță
-redactare contracte de hosting
-conținut juridic pentru siteuri, magazine on line, platforme, etc


GDPR

Treaba cu GDPR ul este că, dacă înțelegi despre ce e vorba nu e deloc mare scofală. Trebuie doar să fii atent și să iei toate măsurile de precauție pentru a nu aduce atingere datelor cu caracter personal pe care le procesezi. Te putem ajuta cu:
-identificarea situațiilor în care se impun măsuri GDPR
-consultație juridică pentru întocmirea documentelor necesare.


Aveți nevoie de unul din serviciile noastre?

Mergeți la secțiunea contact