Forum

Modificări aduse mo...
 
Notifications
Clear all

Modificări aduse modului de organizare al alegerilor locale din acest an

Avocat Andreea Iacșa
(@av-iacsa)
Active Member Moderator

       Prin OUG nr. 44/08.04.2020 sunt aduse o serie de modificări modului de organizare al alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din acest an, având în vedere că  activităţile preelectorale de colectare a semnăturilor de susţinere pentru candidaturile la funcţiile de ales local sunt limitate intrinsec de distanţarea socială necesară limitării răspândirii epidemiei de COVID-19 și sunt necesare măsuri previzibile care să faciliteze depunerea candidaturilor pentru a atenua presiunea timpului scurt.

       Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se iniţiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgenţă, urmând ca data alegerilor să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 75 de zile înaintea votării.

       Registrul electoral (denumit în continuare RE) este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora pe secții de votare și conține toţi cetăţenii români care au împlinit 18 ani și au drept de vot.

       Listele electorale complementare (denumite în continuare LEC) îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista.

  1. Prima modificare importantă se referă la numărul minim al susținătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor care, la alegerile din acest an, se va reduce la jumătate.

      În concret, pentru fiecare candidat la funcția de primar și lista de candidaţi pentru consiliul local şi pentru fiecare candidat la funcția de preşedinte al consiliului judeţean și lista de candidați la pentru consiliul judeţean, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să se prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în RE și LEC din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 50 în cazul comunelor, de 250 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 500 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I.

       Candidații independenți pentru funcția de consilier local  trebuie să fie susținuți de  numărul minim de alegători prezentați mai sus.

      Candidaţii independenţi  pentru funcţia de primar, trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în RE și LEC din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 50 în cazul comunelor, 250 în cazul oraşelor, 500 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în cazul municipiului Bucureşti.

      Candidații independenți pentru funcția de preşedinte al consiliului judeţean trebuie să prezinte o listă de susţinători, care să cuprindă minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în RE și LEC din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 1.000.

  1. A doua modificare se referă la propunerea de candidaturi în toate circumscripţiile electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

      Astfel, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susţinători la nivel naţional, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puţin 500 de alegători în fiecare judeţ şi 1.000 de alegători în municipiul Bucureşti.

  1. A treia modificare se referă la numărul de exemplare al listei de susținători.

      Dacă până acum lista de susținători se  depunea într-un exemplar original şi o copie la biroul electoral al circumscripţiei electorale, la alegerile din acest an partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.

  1. A patra modificare se referă la opțiunea de a depune contribuții electorale în contul bancar deschis pentru campania electorală în locul depunerii listei de susținători.

      Pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul judeţean, primari şi preşedintele consiliului judeţean într-un judeţ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, în municipiul Bucureşti la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susţinători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti, după caz, a unor contribuţii electorale în valoare de cel puţin 50 de salarii de bază minime brute pe ţară.

        Având în vedere că salariul de bază minim brut pe țară este de 2.230 lei, contribuția electorală trebuie să aibă o valoare de cel puțin 111.500 lei.

     Candidatul independent poate opta ca, în locul depunerii unei liste de susţinători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuţii electorale în valoare de cel puţin 3% din valoarea maximă admisă pentru funcţia pentru care candidează.

       Valorile maxime admise sunt reprezentate de salariul de bază minim brut pe țară (denumit în continuare SBMBT) pentru fiecare listă de candidați, respectiv: 1*SBMBT -  consiliul local al comunei; 3*SBMBT- consiliul local al oraşului; 5*BMBT - consiliul local al municipiului; 30*SBMBT - consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ; 50*SBMBT consiliul de sector al municipiului Bucureşti; 500*SBMBT - Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 100*SBMBT - consiliul judeţean; 5*SBMBT - funcţia de primar al comunei; 7*SBMBT - funcţia de primar al oraşului; 10*SBMBT - funcţia de primar al municipiului; 50*SBMBT - funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ; 100*SBMBT - funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti; 150*SBMBT - funcţia de primar al municipiului Bucureşti.

      Contribuţiile electorale prevăzute mai sus vor putea fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.

  1. A cincea modificare se referă la posibilitatea de a întocmi și depune electronic dosarele de candidatură.

      La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor putea opta să întocmească şi să depună electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură cu respectarea tuturor celorlalte cerințe și condiții necesare depunerii unei candidaturi.

       De asemenea, listele de susţinători vor putea fi semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile legii.

       Metodologia de aplicare a dispozițiilor referitoare la întocmirea și depunerea electronică a documentelor se va stabili de către AEP printr-o hotarâre care va fi adoptată cel mai târziu până la data de 08 mai 2020.

      

      Avocat Andreea Iacșa

Quote
Topic starter Posted : 10/04/2020 9:28 am
Share: