Forum

Prelungirea unor mă...
 
Notifications
Clear all

Prelungirea unor măsuri adoptate în perioada stării de urgență

Avocat Andreea Iacșa
(@av-iacsa)
Active Member Moderator

 

În considerarea faptului că unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu îşi vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgenţă și în condiţiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial, prin OUG 70/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020, s-a stabilit ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgenţă să fie prelungite şi după încetarea acesteia, respectiv:

 1. Acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG nr. 30/2020 se acordă până la data de 31.05.2020, respectiv indemnizația de șomaj tehnic, indemnizație pentru alți profesioniști (PFA, II, AF) care și-au întrerupt total activitatea până la data de 31.05.2020, indemniația pentru avocații a căror activitate a fost redusă, indemnizația aferentă contraprestaţiei activităţii sportive, indemnizația pentru persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, indemnizația pentru persoanele fizice care au convenții cu societăți cooperative.
 2. Beneficiile de asistență socială care au drept condiţie frecventarea cursurilor de învăţământ de către copii sau tineri se acordă până la data de 12.06.2020, dată la care se finalizează cursurilor anului şcolar 2019-2020.
 3. Pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă se menține valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a licenţelor de funcţionare a serviciilor sociale, provizorii şi definitive, prelungită pe perioada stării de urgenţă.
 4. Pentru persoanele care la data de 14.05.2020 se află în concediu şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copiilor, a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului cu handicap sau în concediu şi plata indemnizaţiei de acomodare pentru copiii încredinţaţi în vederea adopţiei se prelungeşte acordarea drepturilor până la data de 31.05.2020.
 5. Numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi acordate în baza Legii nr. 19/2020 se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020, respectiv 12.06.2020.
 6. Documentele utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care expiră până la data de 30 septembrie 2020 îşi menţin valabilitatea în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
 7. Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
 8. Valabilitatea următoarelor documente se menţine pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă: a)certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protecţia copilului; b)certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; c)atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului; d)atestatele de persoană sau familie aptă să adopte eliberate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 9. Avizele eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în perioada stării de urgenţă, precum şi cele eliberate pe perioada stării de alertă au o valabilitate care nu poate depăşi data de 31.12.2020
 10. Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice (inclusiv actele de identitate care au expirat) se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.
 11. Se menţine pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea stării de urgență, valabilitatea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulaţie eliberate de poliție, valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispusă de procuror sau de instanţa de judecată, precum și valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie.
 12. Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menţine pe toată durata stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
 13. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, se prelungeşte până la 1 noiembrie 2020

Avocat Andreea Iacșa

 

This topic was modified 3 ani ago by Avocat Andreea Iacșa
Quote
Topic starter Posted : 18/05/2020 2:39 pm
Share: