Măsuri și facilităț...
 
Notifications
Clear all

Măsuri și facilități fiscale, prorogare termene

1 Posts
1 Users
0 Likes
1,598 Views
(@av-iacsa)
Posts: 10
Member
Topic starter
 

      Prin OUG nr. 69/2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020, s-au adoptat o serie de masuri fiscale, s-au prorogat anumite termene si s-au instituit facilitati fiscale.

 1. Prorogare de termene.

        Pana la data de 30.06.2020, inclusiv, se amana termenul pentru:

 • depunerea Formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat
 • depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
 • plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice pentru veniturile obtinute in anul 2019.
 1. Acordarea unor bonificaţii în cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii
 • pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
 • pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

        Important

      Beneficiaza de aceste bonificatii si contribuabili care au depus/transmis deja Declaratia unica, prin depunerea unei declaratii rectificative, pana la data de 30.06.2020, inclusiv.

        Beneficiaza de bonificatii si contribuabilii care au efectuat plata obligatiilor fiscale pentru anul 2019 pana la data de 14.05.2020. Sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale de plata aferente anului 2019 vor putea fi compensate sau restituite, conform Codului de procedura fiscala

 1. Acordarea de facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei pe cladiri

        Consiliile locale pot adopta hotarari, pana la data de  14.08.2020, inclusiv, pentru:

 • reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice, folosite pentru activitatea economica a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice, catre alte persoane fizice/juridice, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, proprietarii sau utilizatorii au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea sau detin certificat pentru situatii de urgenta prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.

       Impozitul pe cladiri se va calcula prin aplicarea cotei de reducere, precum si a bonificatiei de pana la 10% stabilite prin hotarare de consiliului local, asupra impozitului datorat pentru anul 2020.

 • scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorata de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica/privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.

      Cererea pentru acordarea reducerii la plata impozitului anual pe cladirile nerezidentiale se va depune de proprietarii cladirilor pana la data de 15.09.2020, inclusiv,  la organul fiscal local in a carei raza teritoriala se afla cladirea, insotita de o declaratie pe propria raspundere si de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică.

       Din declaratia pe propria raspundere a proprietarilor rebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

 • au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;
 • cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

       Pentru impozitul pe cladiri platit integral/partial pentru anul 2020, se poare solicita recalcularea impozitului pe cladiri pentru anul 2020.

      În cazul în care persoanele fizice/juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxei pe cladiri.

 

Avocat Andreea Iacșa

 

 

 
Posted : 26/05/2020 10:22 am
Share: