Forum

Documentele a căror...
 
Notifications
Clear all

Documentele a căror valabilitate expiră în perioada stării de urgență

Avocat Doris Visirin
(@doris-visirin)
Active Member Admin

 

Enumerăm mai jos documentele a căror valabilitate expiră în perioada stării de urgență și își mențin valabilitatea, urmând ca în termen de 90 zile după încetarea stării de urgență persoanele să procedeze la preschimbare a actelor respective.

  1. Dovezile înlocuitoare cu drept de circulație eliberate conform art. 111 din  OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Procurorii  vor emite, din oficiu, ordonanțe de prelungire a acelor dovezi pentru care anterior a fost dispusă o ordonanță. Ordonanțele de prelungire vor fi transmise pentru operare la unitățile de poliție competente

Încheierile judecătorești prin care s-a prelungit dreptul de circulație anterior instituirii stării de urgenţă își mențin valabilitatea, conform art. 14 din Decretul privind starea de urgență.

  1. Cărțile de identitate, cărțile de identitate provizorii, mențiuni de stabilire a reședinței sunt valabile pe teritoriul României, inclusiv 90 de zile de la încetarea situației de urgență

Însă,  în cazuri excepționale, ce au la bază motive medicale, pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate, cetățenii pot solicita eliberarea unui nou act de identitate sau, după caz, înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, exclusiv prin programarea telefonică, în prealabil, la numărul de telefon precizat pe site-ul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent.

  1. Permisele de conducere românești, autorizațiile de circulație provizorie, dovezile înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare și ale permiselor de conducere își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Prelungirea valabilității NU SE APLICĂ în cazul dovezile înlocuitoare cu drept de circulație ale permiselor de conducere care se eliberează de serviciile rutiere în cazul unor abateri la regimul circulației.

Totodată, se menține valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități, documente care vor expira în interiorul stării de urgență (ex. certificat de autenticitate, fisa medicala, dosar școlarizare si altele) pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

  1. Certificatele de cazier judiciar sau adeverințele de integritate comportamentală pot fi emise pe durata stării de urgență, doar pentru motive temeinic fundamentate menționate în cuprinsul cererii. În aceste cazuri, se recomandă pe cât posibil utilizarea mijloacelor de comunicare on-line, pentru evitarea prezentării persoanelor interesate la ghișeu.

În cazul în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru dosare de concurs, angajare, licitație etc. la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice, persoanele interesate pot să depună o declarație prin care să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală.

  1. Documentele eliberate cetățenilor străini de către Inspectoratul General pentru Imigrări, permise de ședere, avize de angajare/detașare, decizii de returnare, certificate de înregistrare a rezidenței sau cărți de rezidență eliberate cetățenilor europeni, documentele de călătorie emise beneficiarilor unei forme de protecție internațională și persoanelor fără cetățenie, documentele temporare de identitate ale solicitanților de azil.

 

Quote
Topic starter Posted : 06/04/2020 10:22 am
Share: