Forum

Suspendarea obligaț...
 
Notifications
Clear all

Suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente contractelor de credit

Avocat Doris Visirin
(@doris-visirin)
Active Member Admin

Ordonanța de Urgență 37/2020 a fost așteptată cu interes având în vedere că foarte mulți dintre cetățenii României au credite la bănci, credite a căror achitare devine cel puțin problematică în contextul economic actual.

Am încercat să sintetizez și să simplific exprimarea actului normativ, pentru a-l face mai ușor de înțeles de fiecare dintre cei interesați, cu precizarea că, până în prezent, nu au fost publicate normele de aplicare, ce vor lămuri cu siguranță aspecte referitoare la procedura de urmat și la dosarul cu șină ( electronic) ce, în buna tradiție românească, probabil că va trebui întocmit.

Adresabilitate:

- debitori persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii liberale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;

- debitori persoane juridice care au contracte de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit OUG 99/2006;

Obiect:

-obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Condiții:

-să nu fi fost declarată scadența anticipată a creditului anterior intrării în vigoare a OUG 37/2020;

-debitorul solicitant să nu fi înregistrat restanțe până la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României ( 16 martie 2020), sau debitorul să fi efectuat plata acestei restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată;

-veniturile debitorului să fi fost afectate direct sau indirect de pandemia Covid -19 ( așteptăm normele să vedem cum se va face această probă);

Procedură:

-debitorul transmite băncii o solicitare, în scris, prin e mail sau prin alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor ( banca), sau telefonic, la un număr de telefon dedicat, cel târziu până la 45 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență 37/2020;

-prin solicitarea transmisă creditorului debitorul poate opta să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020;

-creditorul analizează cererea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de aplicare;

Efecte:

-se prelungește durata contractuală cu o perioadă egală a duratei suspendării obligației de plată;

-dobânda se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, adică se adaugă practic sumei de achitat. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor ulterior perioadei de suspendare;

-pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează conform contractului de credit și va fi o creanță distinctă și independentă față de celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Plata aceste creanțe se va face eșalonat în 60 de rate egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare, cu dobândă 0;

-modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se va produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor Ordonanței de Urgență 37/2020;

          Foarte simplist și sintetic, cam asta este. Așa cum am arătat, așteptăm normele pentru a vedea modalitatea de aplicare și trecerea timpului și a crizei sanitare pentru a vedea dacă aceste prevederi vor avea cu adevărat eficiență în contextul crizei economice care se prefigurează.

Avocat Doris Visirin

 

Quote
Topic starter Posted : 01/04/2020 11:58 am
Share: