Forum

Modificări aduse Le...
 
Notifications
Clear all

Modificări aduse Legii 31/1990 prin Legea 223/2020

Avocat Doris Visirin
(@doris-visirin)
Active Member Admin

În 5 noiembrie 2020 va intra în vigoare Legea 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii 31/1990.

Referitor la societățile cu răspundere limitată, au fost eliminate prevederile de la art. 11 al Legii 31/1990 referitoare la cuantumul minim al capitalului social ( care era 200 lei) și a valorii unei părți sociale ( care era 10 lei),  ceea ce înseamnă că acestea vor putea avea orice valoare.

De asemenea a fost modificat art. 17 alin 3 al Legii 31/1990, referitor la dovada dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social necesară la înmatriculare și la schimbarea sediului.

Spre deosebire de reglementarea anterioară, când dovada sediului trebuia să fie înregistrat la organul fiscal înaintea depunerii la oficiul registrului comerțului, noua reglementare prevede că după înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

Dovada depunerii capitalului social nu va mai fi necesară la dosarul depus la Oficiul Registrului Comerțului pentru înmatricularea societății pentru societățile cu răspundere limitată.

De asemenea, referitor la transmiterea părților sociale au fost abrogate prevederile art. 202 alin 2 1- 2 , ceea ce înseamnă că au fost eliminate prevederile referitoare la publicarea hotărârii de cesiune în Monitorul Oficial și la opoziție, operarea în Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii de cesiune nemaifiind condiționată de lipsa opoziției.

În esență, modificările aduse ar trebui să ușureze procedurile de înmatriculare a societăților cu răspundere limitată și de înscriere a modificărilor hotărâte de asociați în Oficiul Registrului Comerțului.

 

Avocat Doris Visirin 

Quote
Topic starter Posted : 04/11/2020 11:32 am
Share: